top of page

OVK besiktning

OVK är en obligatorisk ventilationskontroll som utförs av en certifierad besiktningsman. Syftet är att kontrollera så att ventilationssystemet fungerar som det ska, vilket i sin tur leder till ett bra inomhusklimat.

En OVK besiktning ska göras regelbundet och det är byggnadens ägare tex bostadsrättsföreningens ansvar att det utförs.  För de flesta byggnader ska en kontroll göras var 3-6 år.  

Vid fel och brister som upptäcks under OVK kontrollen ansvarar ägaren att åtgärda dessa omgående. 

Luften i ett rum behöver bytas ut och det är ventilationssystemet som leder in rätt mängd utomhusluft till bostaden, och för på så sätt bort hälsofarliga ämnen och föroreningar.

När det saknas ventilation kan det bildas mögel och fukt på väggar och tak vilket kan påverka hälsan negativt, och även damm och pollen kan bli besvärligt för allergiker. 

När luftkvaliteten kontrolleras regelbundet och åtgärdas vid brister kan du känna dig trygg att luften som du andas in är ren och hälsosam.

bottom of page